is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingsleven. Het aantal bestaande, in staat van oprichting of in staat van ontbinding verkeerende vereenigingen is onbegrijpelijk groot. Voortdurend is er weer iets anders, zeer noodzakelijks, althans uiterst belangwekkends op te richten. Met gelijke bezieling wordt een mondharmonikaclub op touw gezet als een af deeling van Hervormde Jongeren.

Maar het is hier — wellicht nog meer dan elders — een zware taak het eenmaal opgerichte in leven te houden. De sterk ontwikkelde individualiteiten komen gemakkelijk met elkaar in botsing. Oude leden bedanken, nieuwe zoeken alle heil in het inslaan van een anderen koers. En er is geen traditie om tijden van crisis of van inzinking te helpen doorstaan. Er is tusschen de elementen geen innerlijke band, de vereeniging dreigt al gauw uiteen te vallen in haar atomen. Temidden van al deze onzekerheid is het een zegen, dat hier de Kerk is, die blijft en duurt. Het zal haar taak zijn met onvermoeide trouw voort te werken om zoo langzamerhand het besef te doen herleven van een gemeenschap, die boven alle menschelijke oneenigheden en beperktheden uitgaat en zoo op den duur iets van waarachtig Christelijk gemeenteleven te realiseeren. —

Werd zooeven het gebrek aan gemeentebesef geïllustreerd door het feit van de financieele afhankelijkheid der gemeenten, daaruit mag men nu niet besluiten dat er hier geenerlei offervaardigheid zou bestaan. Met verbazing zie ik telkens weer de opbrengst der diverse collecten, die ook hier voor de meest uiteenloopende doeleinden worden gehouden. Maar, men lette wel: het geldt hier meestal niet die zoo verborgen grootheid „de gemeente". De beste collectes zijn die voor allerlei concrete, onmiddellijk tot ieders verbeelding sprekende belangen. Het werkkamp, de tuberculosebestrijding, de armenzorg, de zending zelfs, ze schijnen alle een levender realiteit voor veler besef dan „de gemeente".

Ook voor allerlei bepaalde werkzaamheden ten bate van het gemeenteleven zijn ten allen tijde vele, in sommige gevallen ook uitstekende krachten te verkrijgen. Voor heel wat organisatorischen en administratieven arbeid kan de