is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

G. JACOBSZ.

Personele vertöninge der vier getijden des Jaers

LENT.

Als 's werelds gulden Oog, preutsch, met hoovaerde schreden, Was Dwarsriems Ram en Stier en Kinder-paer door-reden Op goud-robyne koets, in glimp-gloor, prael en pracht Dat 't na-denck dagh en nacht My maelde in myn gedacht':

Gebeurde', als d'rechten, blanck-gebloosd en blond van hayren, Begon, met schemer-lichts blancketsel-dauw te klaren

End' op te smucken 't schoon blanck' purper aengesicht, En vluchten de'e 's nachts duyster duysend oogig licht; End' ick in 't muffe bed logh lag in slaep te roncken; Dat voor my Juffrouw Lent, Gods Dochter preutsch quam

[proncken.

Sy maeckt een fiere gang, en met een asem-blas Was 't levend' getapeet wat om end aen haer was. 't Fluweel-grond groey-groenkleed, dat van heur schouders

[vloeyde

Waer duyst mael duyst guld bloem-borduyrsel-kleur in bloeyde, Welck glinster-glimd en flamd, daer sonne op sonne af-

[blaeckt'

Apelles, Seux, end' all' hun mackers schaemrood maeckt. 't Paruyck geveder-boscht met puyck der schoonste veeren, Daer Cijs, Vinck, Nachtegael en Leef-werck quinckeleeren, Welcx goud-draed, krull' op krull', wijngaerd-rond rolt te

[gaer,

Met meenig liefflijck bloem, op 't schoonst' door-loof-werkt

[waer,

't Blanck voorhooft dreef te rugg' d' ongure sture buyen.