is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX.

REEDEN-KRACHT.

Door 't a Woord is 't woord-begaefde en woordlooze Al

[geworden.

Door 't b Woord blijft 't heel' geschep in welgeschapen orden. Door 't c Woord wierde eerst de mensch recht re'enrijck

[reyn vergult't. Re'ens grond is 't d Woord dat Heem'1 ende Aerd' met

[weetklanck vult't. Maer Re'en was nauw, helaes! in 's Werelds bouw ge-

[boren,

Als re'en door e schijnre'en scheen als in den dop te smoren. Dies dubt recht waerde re'en voor helsch kromme onre'ens

[klanck.

En re'en wierde overre'en door lust, list, Duyvelsang. f Siet daer, ach! 't reed'lijck Dier flus re'enrijck rauw ontledend,

Ende uyt recht' redens ren spoorbijster buytenschredend'. (O! daer de reden holl't staen Heem'1 ende Aerd gekant't, Daer ment * Clymenes breynlooz' Loer de Aerdbol in

[brand.

g Daer houwtmen duymen af tot aen 't self duym afbouwen.

h Daer rooftmen Teelders troon en schendt vroom' vaders

[vrouwen.

•j" Daer woedtme als Schrickdier, als stormschuym van vors

[gegolf,

Tot huyd, hand, hersse end' hert verwrevelt in een Wolf.)

a Psal. 33. 6, 7. Joh. 1. 3. Heb. 1. 2. b Joh. 5. 17. Colos. 1. 17. Heb. 1. 3. c Pred. 7. 29. d Colos. 2. 3. Esai. 11. 2. e Gen. 3. 4, 5. /Gen. 3. 21, 22. g Recht. 1. 5, 6, 7. h 2 Sam. 15. en 16. 21, 22.

* Ovid. secund. Metam. f Metam. lib. 1.