is toegevoegd aan uw favorieten.

Het St. Johanneswerk in het Zonnehuis te Bilthoven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Oomen benoemd zou worden tot Directeur van een R. K. Ziekenhuis in de Minahassa. Al degenen, die met mevr. Mr. C. Oomen—Küller hebben kennis gemaakt, hebben de meest prettige en aangename herinnering daaraan bewaard. Haar groote gaven van geest en hart heeft zij geheel geschonken aan het Werk met een activiteit en intensiteit, die aller bewondering afdwingt!

Om de continuïteit te bewaren werd reeds spoedig uitgezien naar nieuwe leiders, met het gevolg, dat in de vergadering van 20 Februari 1931 tot opvolgers werden benoemd, met ingang van 14 Maart 1931, de familie Nicolas, de heer Ir. E. A. J. H. Nicolas en zijn vrouw E. A. C. Nicolas—Schweigman, terwijl de familie Oomen tot haar vertrek als bestuurslid bleef fungeeren.

De nieuwe leiders werden geassisteerd door mej. J. Spruyt.

Door verandering van werkkring van den leider werd den lsten Juli 1932 door het Bestuur de leiding opgedragen aan Mej. L. Kaiser, Oblaat van Schotenhof. Den 24 Augustus 1932 verhief Z. H. Exc. Mgr. Jansen de bidkapel tot oratorium semi-publicum, waarin voortaan de H. Mis kon worden opgedragen. Sindsdien wordt maandelijks in de kapel, daags na de recollectie, een H. Mis opgedragen, om Gods zegen over het