is toegevoegd aan uw favorieten.

Egmond-verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iaat de graaf van Kennemerland dan wel het gebeente van onzen Beschermheilige? En het graf van zijn ouders?"

Beschaamd boog Graaf Dirk het hoofd bij dit verwijt van z'n vrouw.

„Waarlijk, ik heb te veel en te uitsluitend gedacht, aan de verdediging van eigen huis en goed."

„Aldus komt de steen Ostelaen ons vermanen een groot verzuim te herstellen!" hield Hildegaerd hem nadrukkelijk voor.

„Dan moeten ook maar zonder uitstel strijdbare monniken moeder Wilfsit en haar zusters komen vervangen. En zal haar houten klooster en de kapel dienen plaats te ruimen voor een abdij met een kerk, beide hecht en weerbaar van steen gebouwd .... Maar Moeder Wilfsit en haar zusters hebben oude rechten hier in Haecmunde...." „Moeder Wilfsit en haar zusters zullen voor Ebba niet onderdoen, en aan Sint Adelbert een offer weten te brengen, hoe zwaar ook.... Als uw plan vaststaat, Heer Graaf, zal ik er uit uw naam Moeder Wilfsit over gaan spreken. Terwijl oude

Ebba hier bij ons blijft Zeker, Ebba, blijven

moogt ge, en voorgoed. Zoek met uw spinnewiel een plaats tusschen mijn vrouwen. Veilig zult ge u hier voelen met uw steen Ostelaen, bewaakt door een heel leger van ridders en schildknapen en strijdbare Kennemers."