is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek Divini redemptoris van onzen heiligen vader Pius XI... paus, over het godlooze communisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons rest thans nog slechts, Eerbiedwaardige Broeders, Onze Vaderlijke handen omhoog te heffen om den Apostolischen Zegen te doen nederdalen over U, Uwe geestelijkheid en volk en over heel de Katholieke familie.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter op het feest van den H. Jozef, patroon der universeele Kerk, den 19den Maart 1937, in het zestiende jaar van Ons Pontificaat.