is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bezorgdheid Zijns Harten leeft voort van geslacht op geslacht: om hun zielen aan den dood te ontrukken en hen te verzorgen als zij gebrek lijden.

3 LITANIEGEBED.

J. Heer, ontferm U over ons.

I?. Heer, ontferm U over ons.

Y. Heer, ontferm U over ons.

I?. Christus, ontferm U over ons.

Y. Christus, ontferm U over ons.

1^. Christus, ontferm U over ons. y. Heer, ontferm U over ons.

I?. Heer, ontferm U over ons. y. Heer, ontferm U over ons.

LATIJNSCHE TEKST, y. Kyrie, eleison.

I?. Kyrie, eleison. y. Kyrie, eleison.

I?. Christe, eleison. y. Christe, eleison.

I?. Christe, eleison. y. Kyrie, eleison.

I£. Kyrie, eleison. y. Kyrie, eleison.

4 GLORIA.

Eere aan God in den hooge en op aarde vrede aan de menschen van goeden wil. Wij loven U. Wij prijzen U. Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U. Wij danken U om Uw groote heerlijkheid. Heer God, Koning des hemels,