is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Maria, bid voor ons.

H. Joseph,

Roemrijke afstammeling van David, Licht van de aartsvaders,

Bruidegom van de Moeder van God, Kuische bewaarder van de Maagd, Voedstervader van den Zoon van God, Zorgvolle verdediger van Christus, Hoofd van het heilig huisgezin,

Zeer rechtvaardige Joseph,

Zeer kuische Joseph,

Zeer voorzichtige Joseph,

Zeer sterke Joseph,

Zeer gehoorzame Joseph,

Zeer getrouwe Joseph,

Spiegel van geduld,

Beminnaar van de armoede,

Voorbeeld van de werklieden,

Luister van het huiselijk leven, Beschermer van de maagden,

Steun van de huisgezinnen,

Troost van de ongelukkigen,

Hoop van de zieken,

Patroon van de stervenden,

Schrik van de duivelen,

Beschermer van de heilige Kerk,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.