is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezangen

\ ADORO TE

1. Adóro te devote, latens Déitas,

Quae sub his figüris vere latitas:

Tibi se cor meum totum sübjicit,

Quia te contémplans totum déficit.

Ik aanbid U eerbiedig, verborgen God, die onder deze gedaante waarlijk aanwezig zijt: Aan XJ onderwerpt mijn hart zich geheel; omdat het, U beschouwend, geheel te kort schiet.

2. Visus, tactus, gustus in te fallitur,

Sed auditu solo tuto créditur:

Credo quidquid dixit Dei Filius:

Nil hoe verbo veritatis vérius.

Gezicht, gevoel en smaak bedriegen zich in U. Maar op het gehoor alleen gelooven wij veilig. Ik geloof alles, wat Gods Zoon gezegd heeft. Niets immers is meer waard dan dit woord der waarheid.

3. In cruce latébat sola Déitas,

At hic latet simul et humanitas:

Ambo tarnen credens atque cónfitens, Peto quod petivit latro paénitens.

*) Soms wordt na iedere strophe gezongen:

Ave Jesu, Pastor fidélium, adauge fidem omnium in te credéntium.

Gegroet Jesus, herder der geloovigen, vermeerder het geloof van allen, die in U gelooven.