is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleegd en waaraan hij zijn wonderbare redding van den dood toeschreef.

Het kostbaar souvenir is in een klein verguld kruis gevat, dat het inschrift draagt: J. Zwijsen IX Dec. 1854. Twee zilveren engeltjes houden het kruis omhoog aan een smallen zilveren band en er onder leest men: Dierbare herinnering aan onzen hooggevierden Stichter Monseigneur J. Zwijsen, Aartsbisschop - Bisschop van 's Bosch.

Het geheel is in een vergulde lijst gezet, die de teekenen der bisschoppelijke waardigheid vertoont: mijter, kromstaf en kruis."

Wij sluiten dit hoofdstuk met de innige bede: Moge de Stichting van de Zusters van Tilburg, volgens den bekenden geschiedschrijver Pater Albers „een der grootste gloriën van Mgr. Zwijsen", steeds bezield wezen met zijn geest en aldus blijven, wat zij tijdens zijn leven was: „zijn eerekroon, zijn vreugde"!