is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende priesters bij hun werk ondervinden. Zooals wij dat geen mensch moeten doen, moeten wij ook hen niet afstooten, om ze ook zoo niet in gevaar te brengen. Hoeveel zwakke, maar goede wil is er misschien niet onder hen verongelukt door hardvochtige critiek van onzen kant, terwijl zij van hun kant misschien zaten te wachten op een blijk van meeleven en meelijden."

Het is zonder twijfel déze geest van onverbiddelijke oprechtheid, déze geest van probleemstelling en van schifting, deze harde en heldere liefde, die in den schoot van Europa een nieuw christendom bouwt, te weten doorbreekt, dwars door de verheerlijkte illusie, die eenige vermolmde resten aspirine-devotie ons nog steeds blijven geven.

9

Alles wat wij de laatste eeuwen aan „godsdienstigheden" bedreven hebben, en vooral onze geheele innerlijke en uiterlijke methode van „deugdzaam" en „devoot" zijn (schijnen), moeten wij moedig willen schrappen als van nul en geener waarde. Het deugt zelfs niet als „kladje" voor de toekomst.

10

Wanneer wij vandaag in onszelf niet van den grond af een geheel nieuw christendom kweeken, als een nieuwe spruit uit de eeuwige vrucht-