is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarheid van Christus' Bergrede, dan doen wij niets anders dan hóógstens het oude bestendigen met— nieuwe goede bedoelingen.

11

Wij meenen nu overal in Europa ijverig een „jeugd" (en een „deugd") aan het „formeeren" te zijn, doch wij „formeeren" slechts de verdorvenheid der ouderen in jongere lichamen (de oude ondeugd in een nieuwe huid), omdat wij nog steeds de realiteiten van de Bergrede niet aandurven.

12

De geheele wereld — en ook een niet-officiëele catholieke — vraagt zich vandaag terecht af: „de leerlingen van Christus, wat zijn dat eigenlijk voor lieden ?" De Handelingen der Apostelen geven daar (in 17, 5) een antwoord op. waar de Joden een zekeren Jason en eenige andere christenen voor het stadsbestuur sleepten en riepen : „Die menschen die de heele wereld in opschudding brengen, zijn nu ook hier."

Alle ware christenen, leerlingen van Christus, zijn inderdaad menschen „die de heele wereld in opschudding brengen". Daarom zijn natuurlijk nog niet alle menschen die de heele wereld in opschudding brengen ware christenen en leerlingen van Christus. Maar wanneer er meer ware leerlingen