is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer wij de Bergrede (die door religieuze communisten wel gevoeld werd als een onuitroeibaar en onuitsterfbaar heimwee, doch niet begrépen werd naar geest en waarheid) wanneer wij de Bergrede in zijn vollen glans aan onszelf durven voorhouden, slechts dan treden wij op het pad der gerechtigheid, slechts dan bouwen wij. Naar binnen-in-ons het Rijk van God. Naar buiten banen wij den weg naar een nieuwe Staat-vanzaken, naar dien Staat die althans een waarachtig besef van „gerechtigheid" kan hebben. Dan doen wij gansch ander werk dan dit huidige alle pennen en zwaarden in beweging zetten tegen menschen,

die voor 90% gelijk hebben, en voor de rest een

onwetendheid bezitten waaraan WIJZELF de gróótste schuld hebben.

48

De beslissing ligt in deze vraag : zullen wij als christenen spreken, of als gewone mediocre wereldlingen? Zullen wij in het huidige Europa als christenen denken of als leeghoofden ?

Indien wij christenen waren, zouden w ij de éérsten zijn om te erkennen, dat WIJ de hoofdschuldigen zijn van de wanorde die er heden in de wereld heerscht, waar wij onszelf en onze eigen interpretaties, maar niet eerlijk het Evangelie naleven — wij in geen enkel opzicht meer het zout der aarde zijn. Men kan aan de overzijde immers nauwelijks meer