is toegevoegd aan uw favorieten.

Antisemitisme en nationaalsocialisme in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGINSELVERKLARING VAN HET COMITÉ VAN WAAKZAAMHEIDS

Nederlandse intellectuelen, ongeacht hun politieke overtuiging zich verenigend tot een Comité van Waakzaamheid,

van oordeel, dat het Nationaalsocialisme en alle andere groeperingen van dezelfde aard een ernstig gevaar betekenen voor de vrijheid van onderzoek en meningsuiting en daarmede voor de ontwikkeling van maatschappij, cultuur en wetenschap,

besluiten een Comité van Waakzaamheid te stichten, als centrum van alle intellectuelen, die zich het gevaar van het Nationaalsocialisme bewust zijn en het willen bestrijden,

en bevestigen hun besluit om gezamenlijk op te komen vóór de verdediging der geestelijke vrijheid en tegen het Nationaalsocialisme, dat dit essentiële cultuurgoed belaagt.

Voor een effectief optreden van het Comité is veel geld nodig. Toont Uw anti-nationaalsocialistische gezindheid metterdaad, zendt ons een zo groot mogelijke bijdrage en sluit U aan bij het Comité. De minimum-contributie bedraagt ƒ 1.— per jaar. Tegen betaling van / 5.— p. j. ontvangt U de eerste serie van tien brochures, tegenover de frontpagina aangekondigd. Tot verdere publicaties hebben zich bereid verklaard:

Prof. Dr. H. Bolkestein, Prof. Mr. H. R. Hoetink, Dr. O. Noordenbos,

Dr. K. F. Proost, Dr. Jan Romein, Prof. Dr. J. H. Thiel, Mr. Dr. J. Valkhoff,

Prof. Mr. J. C. van Oven, Prof. Mr. Dr. Leo Polak,

Het Bestuur,

Prof. Dr. H. J. Pos, Voorzitter. Dr. D. Loenen, Secretaris,

Michel Angelostr. 13boven, Amsterdam-Z. Mr. J. Baert, Penningmeester, Amsteldijk 77,

Giro 117850, Amsterdam-Z.

Dr. Menno ter Braak.

Ds. J. J. Buskes.

Dra. A. W. Kersbergen.

Dr. K. F. Proost.

Dr. Jan Romein.

Mevr. A. E. J. de Vries-Bruins.

Amsterdam, October 1936.