is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

Een Wereld van Vuur.

De zon als hemellichaam — Zonnevlekken — De zon draait om een as — Het felle licht der zonnevlekken — Granulatie — Sprookjesachtige hulpmiddelen der moderne sterrekunde — Astraallichamen en nog wat — De zon ontleed in zijn bestanddeelen — Gloeiende wolken van calciumdamp en vurige wervels van waterstofgas — Wervelstormen in de zonsatmosfeer — De rustelooze zon — Protuberansen — De corona — Sterrewachten en zonnewachten — Het levensrhythme van ons daggesternte — De booze zon.

De bloedroode zonnebal, wegzinkend aan de westelijke hemel onder het fraaie kleurenspel der groene, paarse, purperen en gouden najaarsluchten, behoort tot de treffendste hemelverschijnselen, die de natuur ons te genieten geeft.

De zon. Een der naastbijzijnde hemellichamen, en toch in vele opzichten nog zoo’n groot raadsel voor ons.

Al zijn de tijden ook voorbij, waarop men zich de zonnewagen door vurige rossen het uitspansel langs getrokken dacht, en al gelooft men thans niet meer dat ons daggesternte s avonds zou onderduiken in de oceaan, om gedurende de nacht per boot of zoo terug te zeilen naar de oosterkim, vanwaar het de volgende dag zijn taak immers weer opnieuw moet aanvangen; al weten we tegenwoordig dat het de aarde is, die draait om haar as, hetgeen tot de schijnbare dagelijksche zonnetocht langs het firmament aanleiding geeft, en al zijn we er nu ook zelfs achter gekomen dat de zon eigenlijk maar een gewone ster is, die enkel en alleen meer licht geeft,