is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPROOKJESACHTIG INSTRUMENT

soort van toovertelescoop, die eenige tijd geleden is uitgevonden.

Het toestel draagt officiéél de ietwat ingewikkelde benaming spectTohelioscoop, maar dat zegt den niet-ingewijde waarschijnlijk weinig of niets, en om de waarheid te zeggen drukt zelfs dat ingewikkelde woord nog niet uit tot welke ongeëvenaarde staaltjes het instrument wel in staat is; want wat zoo n spectrohelioscoop presteeren kan, grenst waarlijk aan het ongelooflijke!

We weten niet of de lezer met de theorie van het astraallichaam op de hoogte is. Dat zou dan — meenen we — zóó wezen, dat er binnen ons vleeschelijk omhulsel nog een ander lichaam, gemaakt van veel fijner stof, de reis door dit tranendal zou meemaken. Of het allemaal waar is weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Waar het voor ons op aan komt is, dat er op de zon werkelijk van iets dergelijks sprake is. De zon is immers opgebouwd uit een mengsel van alle mogelijke gassoorten, en nu kunnen we ons dus met het volste recht (en met een beetje fantasie) daar in de plaats van onze werkelijke zon een reeks van verschillende zonnen denken: een waterstofzon, een heliumzon, een zuurstofzon, een stikstofzon, een calciumzon, een zon van ijzer-gas, enzoovoorts, enzoovoorts. Met hun allen samen dan de zon die wij waarnemen.

En nu speelt de spectroscoop het klaar om al die verschillende zonnen naar willekeur uit elkaar te halen, en ze ons stuk voor stuk te laten zien. We hoeven de knop van onze machinerie maar om te draaien, en daar verschijnt vóór ons de waterstofzon, de zon dus voor zoover deze uit waterstofgas bestaat. Of de ijzerzon, of welke we maar wenschen.

Eigenlijk is het nog veel mooier, want wanneer we ook hier eenvoudig van buiten tegen die verschillende zonnen aan keken, zou dat nogal wat verwarring kunnen stichten. De buitenste zonnegassen zijn immers grootendeels doorzich-

4 In het Rijk yan Zon en Sterren-