is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„VALLENDE STERREN”

October was juist hierom zoo merkwaardig, omdat de astronomen zich omstreeks die tijd net hadden moeten wennen aan de gedachte, dat er een andere sterrenregen hoogstwaarschijnlijk spoorloos zoek geraakt is.

De zwerm die vermist wordt is een heel beroemde, die al dagteekent van een duizend jaar terug; de eerste verhalen erover dateeren uit A.D. 902. — Alexander von Humboldt, de vermaarde natuuronderzoeker, was op een zijner wereldreizen in Zuid-Amerika eens getuige van een bijzonder indrukwekkende terugkeer van deze zelfde sterrenregen. Het is immers een van de eigenaardigheden van de meeste zwermen vallende sterren, dat ze geregeld om de zooveel jaar terugkeeren. En volgens Humboldt’s beschrijving moet het schouwspel toen nog veel grootscher zijn geweest dan wat wij in 1933 meemaakten.

„Duizenden grootere en kleinere vuurbollen,” zoo schrijft hij, „vielen aan één stuk door, 4 uren lang. Reeds onmiddellijk na het begin was er geen plekje van de hemel, zoo groot als drie maansmiddellijnen, of het wemelde er onophoudelijk van vallende sterren. Al deze meteoren lieten lange lichtstrepen achter, die 7 tot 8 seconden bleven nagloeien.”

U ziet wel, zoo hevig was het op 9 October nu wel niet, maar op het hoogtepunt van onze sterrenregen (’s avonds om 8 uur) waren er toch ook iedere seconde wel een 5 of 6 lichtstrepen te zien, — die om de een of andere geheimzinnige reden allemaal schenen te komen uit precies hetzelfde punt van de hemel, ergens tusschen de sterrebeelden de Lier en de Kleine Beer in; of nauwkeuriger gezegd: uit een punt dat gelegen was in de kop van de Draa\.

Dit „uitstralingspunt”, ook wel de radiant genoemd, bevond zich bij de vallende sterren van Humboldt in de Leeuw. Leeuw is in het Latijn Leo, vandaar dat die sterrenzwerm de naam kreeg van Leoniden. Zoo zal onze zwerm dus met evenveel recht aanspraak kunnen maken op de titel Draconiden, en die heeft ze officiéél dan ook bereids gekregen.