is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE DIEPTEN VAN HET WERELDRUIM

Welnu, men heeft nagegaan dat de Hooker-telescoop ons ongeveer het bestaan van 100 millioen spiraalnevels onthult. We wapenen ons dus om te beginnen met 100 millioen speldeknoppen — dat zijn er 4 emmers vol, en het valt dus nogal mee, denkt ge misschien; maar vergis u niet. Want weet ge dat ge er vijf uur voor noodig hebt, enkel om de bodem van een onser emmers één laag dik met speldeknoppen te bedekken, aangenomen dat ge er iedere tel eentje neerlegt? — Maar nu gaan we aan het bouwen uit onze vier emmers vol. Ieder bolletje plaatsen we op een afstand van 10 keer z n middellijn, dus 1 cm, van de vorige, en natuurlijk bouwen we ons model niet slechts van boven naar beneden, en van links naar rechts, maar ook naar voren en naar achteren uit. — Aangenomen nog altijd dat we één bolletje per seconde plaatsen, en dit 8 uur per dag volhouden, zijn daar 9 jaren mee gemoeid, alvorens ons model-universum, dat is te zeggen het gebied dat men op het oogenblik van de aarde uit overziet, gereed is.

Is het eenmaal zoover, dan hebben we een bolvormige ruimte opgebouwd, zoo ongeveer ter grootte van een flink vertrek. —

Aldus blijkt, dat zelfs het heelal heel huiselijk binnen de muren van onze woning is te halen ... Ofschoon dat natuurlijk wel een tikje samenhangt met de radicale wijze waarop we aan het verkleinen zijn gegaan. Want vijfhonderd millioen lichtjaren ...!