is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leert onze goddelijke Meester ons, aan zijn hemelsen Vader alles vragen wat voor het leven van onze ziel en van ons lichaam noodzakelijk is. Het is alsof wij zeggen: Heer, Gij hebt mij een ziel gegeven; geef mij voor die ziel het dagelijks brood van uw heiligmakende genade, die ik U smeek in mij te behouden en te vermeerderen. Schenk mij het Brood van uw dadelijke genade, die ik nodig heb om het kwade te vermijden en het goede te oefenen. Breek mij het brood van uw heilig woord en doe mij het smaken door middel van de onderwijzingen die ik hoor, van de heilige lezingen en meditatiën, die ik verricht Geef mij het brood van het gebed, door de genade van dc Heilige Geest mij lerend, dat gebed goed te verrichten. Eindelijk spijzig mij met het brood van het H. Sacrament des Altaars, mij de gunst verlenend, mij dagelijks en met vrucht met die goddelijke spijs te voeden. Ziedaar wat wij vragen, als wij met aandacht en vurigheid de woorden uitspreken: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dacht ik wel, elke keer als ik die vraag herhaalde, aan die zo uitge* strekte en diepe betekenis? O mijn Jezus, geef dat ik ze altijd zeg met de geest die U bezielde, toen Gij ze aan uw Apostelen geleerd hebt, opdat de hemelse Vader in mij zijn waarachtig kind erkent, met goedheid mijn ge* beden verhoort, en mij al de hulp verleent die mijn zwak* heid nodig heeft.

2e Punt. Door de vierde vraag van het Onze Vader vragen wij aan God alles, wat wij voor het leven van ons lichaam nodig hebben .

Onze hemelse Vader, wiens goedheid oneindig is, wil niet slechts, dat wij Hem de behoefte van onze ziel aan* bevelen, Hij nodigt ons daarenboven door de mond van Zijn welbeminden Zoon uit, om Hem alle tijdelijke hulp te vragen, die wij tot onderhoud van ons leven behoeven Door de vierde vraag van het Onze Vader smeken wij