is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voornemens. De gebreken van onze Medereligieuzen en van allen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, geduldig verdragen en hun alle mogelijke diensten bewijzen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. O mijn God, geef, dat ik U bemin met geheel mijn verstand, met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel en met al mijn krachten en mijn naaste als mij zelf.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

113. Contemplatie.

JEZUS BIJ MARTHA EN MARIA.

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Toen Jezus met zijn leerlingen op weg was, ging Hij een dorp binnen, en een vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. Zij had een zuster, Maria, die aan de voeten des Heren zat en zijn woord aanhoorde. Martha hield zich druk bezig met alles gereed te maken, en terwijl zij voor Jezus bleef staan, zeide zij: Heer, ziet Gij niet, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dus, dat zij mij helpt. Doch de Heer antwoordde haar: Martha, Martha, gij zijt bezorgd en bekommerd over veel zaken; en echter is er maar één noodzakelijk. Maria heeft het beste deel ver» kozen, dat haar niet ontnomen zal worden.

2e Voorspel. Verbeelden wij ons het huis van Lazarus en zijn zusters; Jezus, die er is neergezeten; Maria, die aan zijn voeten zit en Martha, die een feestmaal bereidt.

3e Voorspel. Goddelijke Meester, verleen mij de genade van te leren, hoe ik mij met U onderhouden en al mijn werken in uw tegenwoordigheid verrichten moet.