is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115. Meditatie.

JEZUS BIJ MARTHA EN MARIA.

Toen Jezus op zekere dag met zijn leerlingen op weg was, ging Hij een dorp binnen, en een vrouw, Martha geheten, ontving Hem in haar huis. Zij had een zuster Maria, die aan de voeten des Heren bleef zitten en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met alles te bereiden. (Vgl. Luc. 38—40.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons het huis van Lazarus en zijn zusters; Jezus, die er is neergezeten; Maria, die aan zijn voeten zit en Martha. die een feestmaal bereidt.

2e Voorspel. Lieve Jezus, verleen mij de ware geest van mijn roeping; geef, dat ik werkzaam ben en U dien, zoals Martha, maar dat ik ook, naar het voorbeeld van Maria, gaarne aan uw voeten ben, om uw heilig woord aan te horen en te overwegen.

Ie Punt. De familie van Bethanië leert ons, wat wij zijn moeten.

Toen Jezus op zekere dag met zijn leerlingen op weg was, ging Hij een dorp binnen en een vrouw met name Martha, ontving Hem in haar huis. Zij had een zuster, Maria, die aan de voeten des Heren bleef zitten en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met alles te bereiden. Hét huisgezin van Bethanië is een juist afbeeldsel van de geest, die in onze Orde of Congregatie moet heersen en van het gedrag, dat men ër leiden moet. De geest van onze Congregatie is: Bidden en arbeiden; zich zelf heiligen door het gebed en de evenmens nuttig zijn door de liefdewerken. Dat is, zoals wij gisteren overwogen, Martha met Maria verenigen. Een tweede gelijkenis van dat bevoorrecht huis* gezin met onze Congregatie bestaat hierin, dat Martha en Maria te Bethanië woonden. Bethanië betekent: huis van