is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuld. Zo beloont Jezus het geloof en de hoop van zijn ware vrienden met de schitterendste mirakelen. Ook onze broeder, ja, zeer velen van onze broeders zijn dood naar de ziel. Jezus bemint hen, Hij weent over hen. Maar als wij de ware religieuze geest hebben en met een levendig geloof en een vaste hoop hun bekering van Jezus afsmeken, zal Hij ze van de dood doen verrijzen. O, hoezeer moeten wij dus trachten ware religieuzen te worden, om door onze gebeden vele zondaars te bekeren!

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als onzen God, oneindig machtig en oneindig goed. — Hem bidden dat Hij ons geloof verlevendigt, onze hoop volmaakt, en ons alzo in staat stelt om de grootste gunsten van Hem te verwerven. — Hem de behoeften van onze ziel openleggen, en Hem met vertrouwen al de genaden vragen, die wij nodig hebben. — Bidden voor de zondaars en voor de bekering van onze dwalende broeders.

Voornemens. In droefheid 'en moeilijkheden met veel ge* loof en vertrouwen tot Jezus onze toevlucht nemen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Heer, hij dien Gij bemint, is ziek. — Zoet Hart van Jezus, bekeer de zondaars, help de ster* venden, red de zielen uit het vagevuur.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

Meditatie II.

26