is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienaren. O mijn God, ik geef mij over in uw handen. Alwie op U hoopt, zal nimmer beschaamd worden en geen schepsel hoegenaamd kan hen deren, die Gij onder uw bescherming neemt.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem danken, omdat Hij voor ons heeft willen gehaat, veracht en gedood worden. — Hem bidden, dat Hij ons onafscheidelijk aan zich verbindt en ons bewaart voor de zonde, die het enige kwaad is, dat wij te vrezen hebben. Ons met ver* trouwen aan zijn leiding overgeven, alles aannemend wat Hij toelaten zal, dat de schepselen ons aandoen. — Hem de nodige genaden vragen om Hem altijd getrouw te blijven.

Voornemens. Alleen God beschouwen in al het moeilijke dat ons te beurt valt, en het met onderwerping van zijn hand aannemen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Alles werkt ten goede voor hen, die God beminnen. — De Heer geleidt mij, niets zal mij deren.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

139. Meditatie.

JEZUS BEGEEFT ZICH NAAR JERUZALEM.

Toen de tijd naderde, waarop Jezus deze wereld verlaten zou, besloot Hij naar Jeruzalem te gaan. (Vgl. Luc. IX. 51.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich Jezus Christus voorstellen; Hij gaat vol moed en vreugde naar Jeruzalem.

2e Voorspel. Geef mij de genade, o Heer, dat ik bereid* willig en grootmoedig ben in het volbrengen van al wat Gij van mij vragen zult.