is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermogende bijstand in, dan ben ik tegen alle gevaren beveiligd.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem danken voor de goedheid waarmee Hij zich zo menigmaal gewaardigde, ons tegen de gevaren die onze ziel bedreigden, te wapenen. — Ons over onze val vernederen, en erken* nen dat die steeds het gevolg is geweest van het een of ander gevoel van hoogmoed of verwaandheid. — Hem de genade vragen, ons zelf oprecht te mistrouwen en een vast vertrouwen op Hem te stellen, ten einde altijd voor de zonde bewaard te blijven.

Voornemens. Over ons zelf waken, om ook de minste fouten te vermijden, en dikwijls door verzuchtingen onze toevlucht tot God nemen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Ik zal roemen op mijn eigen zwakheid, opdat de kracht van Christus in mij woont.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.