is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stilzwijgendheid, de ingetogenheid, de edelmoedigheid jegens God, en de standvastige getrouwheid in het onder» houden van mijn heilige Regelen?

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als de Bron van het leven, van wien wij alles ontvangen hebben. — Hem danken voor de genade van het H. Doopsel, dat ons zijn levende ledematen gemaakt heeft, en voor de nog meer wonderbare weldaad van het aanbidde» lijk Sacrament des Altaars, waardoor Hij zelf ons komt voeden en dat kostbaar leven in ons vervolmaken. — Hem de genade vragen, aan ons zelf te sterven, om alleen door Hem en voor Hem te leven.

Voornemens. Ons met Jezus verenigen door herhaalde oefeningen van liefde en al onze werken voor Hem ver» richten.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. O Jezus, leef in mij en doe mij geheel leven in U.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.