is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182. Meditatie.

TEKEN VAN DE WARE LIEFDE TOT GOD.

Indien gij Mij bemint, onderhoudt dan mijn geboden.

(Joan. XIV. 15.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons de eetzaal, waar de Apostelen met hun goddelijken Meester ter talel aanzitten en aandachtig naar zijn heilige woorden luisteren.

2e Voorspel. Hart van Jezus, ontsteek in mij het vuur van uw heilige liefde, en geef mij de genade dat ik mijn liefde door mijn werken toon.

Ie Punt. Door onze getrouwheid aan de geboden van Jezus moeten wij Hem onze liefde bewijzen.

Indien gij Mij bemint, onderhoudt dan mijn geboden. Laat ons met de diepste eerbied deze woorden van onzen goddelijken Meester aanhoren en overwegen. Bidden wij Hem, dat Hij ons verlicht, opdat wij het ongeluk niet heb* ben, ze zonder vrucht te horen en te overwegen.... Door het onderhouden van zijn geboden, door het volbrengen van de wil van Jezus zullen wij Hem bewijzen van een ware liefde geven. Willen wij Hem wezenlijk behaaglijk zijn, dan moeten wij in alles zoeken, wat Hij wil, wat Hij beveelt,

wat Hij raadt, wat Hij verkiest Zijn heilige wil wordt

ons kenbaar door de stem van de gehoorzaamheid, door onze heilige Regelen, de wettige gebruiken en de geest van onze heilige Instelling. Hoe volmaakter wij gehoorzamen, hoe stipter wij leven naar de heilige Regelen, de wettige gebruiken en de geest van onze Congregatie, hoe beter wij de wil van Jezus volbrengen zullen. Welk een geluk voor ons, dat wij altijd het zekere middel om aan Jezus Christus te behagen en Hem onze liefde te bewijzen tot onze beschik* king hebben! De minste daad van gehoorzaamheid, de