is toegevoegd aan uw favorieten.

25 jaar padvindersbeweging te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook op andere wijze deden in de zelfde tijd verscheidene Groepen hun goede daad voor behoeftigen en zieken.

„Een padvinder is een vriend voor allen en een broeder van alle andere Padvinders”, luidt art. 4 van de Padvinderswet. In de zomer van 1 937 zal de broederschap van de Padvinders over de gehele wereld in ons land op ongekende wijze tot uiting komen door de Jamboree, het wereld-Padvinderskamp, dat dan in ons land gehouden wordt en waar enige tienduizenden uit een vijftigtal verschillende landen verwacht worden. Het spreekt vanzelf, dat thans reeds de Jamboree voor allen een levend begrip is, waar allerhande voorbereidingen voor getroffen worden en iedere jongen voor spaart.

Met het bovenstaande hebben wij een indruk willen geven van het Rotterdamse Padvindersleven. Wie meer mocht willen vernemen, zal op het Rotterdamse Hoofdkwartier steeds gaarne ingelicht worden; wie het werk van een der Groepen van nabij mocht willen zien, wordt gaarne met den leider in contact gebracht. Dat steeds nieuwe leidsters en leiders, instructeurs en beoordelaars voor de verschillende vaardigheidsinsignes welkom zijn, behoeft nauwelijks gezegd te worden: van hun aantal hangt immers af in hoeveel Groepen nieuwe Welpen, Verkenners en Voortrekkers tot onze beweging kunnen toetreden — onze beweging, die naar ons aller overtuiging en ervaring, in het jongensleven een grote invloed ten goede is.

J. R. DE JONG, Districts-commissaris.

Het Rotterdamse Moederschip voor Waterkampert