is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loiappe vrouw! En een beetje verstandig ook zijn, mevrouwtje! Het ,,e.T^n *s met alleen rozengeur en maneschijn. Er zijn ook moeilijkheden, ergernissen, die moeten ook onder de oogen gezien worden. Gelooft u me! het leven heeft ook zijn mooie kanten en je mag niemand van het leven berooven.”

„Dus u stuurt me weg?”

„Gaat u nu naar huis en rust wat uit. Morgen, als u wat

kalmer bent, moet u me opbellen en vertellen, dat alles in orde is.

Wie volgt?”*1**1 t0t dC dCUf Cn naar de wachtkamer:

Antonia. drentelde met gloeiende wangen op straat. Haar hoed hing scheef, ze had vergeten haar mantel dicht te knoopen haar handschoenen bengelden uit haar zak. Haar hoofd bonsde’ in haar ooren dreunde het. Vermoord het niet, dat is een misdaad hoorde ze de stem van den professor. Wat moet je met een kind, jammerde de stem van haar moeder, hoe durf je die verantwoording op je te nemen? Denk toch aan het schandaal bromde de stem van haar vader... Het is mijn kind, ik ben de vader, hoorde ze de stem van Zoltan. Nee, het is niet van jou, siste ze tegen hem. Een kind? Onzedelijk! zei de baron en

flSsterdeen afWCrend gebaar’ Waarna hiJ haar moeder iets in-

Goede God, wat moet ik doen?, zuchtte Antonia en liep langs de druilerige straat. Er stond een koude wind, wolkenflarden joegen langs den grauwen hemel. Ik weet niet eens, wat ik doe. Ik weet met eens, wat ik denk. Waar moet ik heen gaan? Ik, kan toch met zoo op straat ronddwalen! Ik wil doen, wat ik

^eJ°u°r?uTuen r - Moeder heeft geliik- Een leugenaar mag geen kind hebben. Liever een schandaal, dan dat ik zóó moet

ijden. Mijn zonde is ook zijn zonde. Dat kan me niet schelen... Wat zei de professor ook weer? Verloopen dokter Ik moet eens naar de naambordjes kijken. Dr. Neufeld Nee die is met goed, die is internist. Dr. Bihari. Ook niet goed’ Uor-, keel- en neus-specialist. Verder maar. Dr. Sziraki. Tandheelkundige en mondarts. Ook niet. Ze liep steeds gejaagder. Na een half uur stond ze buiten adem voor een gruze huurkazerne in een afgelegen zijstraat. Vrouwenarts en verloskundige, dat zal wel goed zijn. Maar als ze eens dood gaat? O dat hindert ook met. Ze zullen wel bloemen brengen en huilen en hun handen wringen ... Laat ze maar huilen