is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoopte alleen een mooier, volmaakter leven te vinden, in plaats van de werkelijkheid, een soort verdoovingsmiddel. Csaszar moedigde me aan, beloofde me allerlei mooie vooruitzichten

mtt me- "“w -5

beweging^ ^ “1UCht “ maakte met haat hand een onzekere

„Weet je, het verschrikkelijkste is, dat de tijd vergaat Te komt en gaat, je doet dit en dat, je spreekt met dezen en genen en je denkt, dat er mtusschen niets veranderd is. Maar dat is een groote vergissing. Eiken dag, elk uur brokkelt er iets van ie af elke minuut verlies je iets van je zelf. Weet je, soms zie ik me’ zooals ik vroeger geweest ben. Het doet er niet toe, of ik waardeloos of waardevol, goed of slecht was, maar ik was een heel mensch. En voor ik het gemerkt heb, brak dat geheel in scherven. Ik heb mezelf verloren en daar valt niets meer aan te verhelpen.

Ze glimlachte triest en nam de hand van Antonia.

„Neem me niet kwalijk, dat ik zooveel praat... Misschien komt het omdat ik moe ben, maar ik denk dat ik op reis ga om eens goed uit te rusten. Om uit te rusten en oud te worden. Als ik iets jonger was, zou ik misschien aan een klooster denken . het moet toch heerlijk zijn in zoo’n groote stilte, in een witte cel m eenvoudige kleeren en onder strenge tucht... maar tenslotte mag ik mijn leven niet zoo gewichtig vinden. Maar

H bWl0iF g°edejn w.eg’ # hebt iemand van wien je houdt “ vmihet da<: ie hier gekomen bent om voor je man

te vechten. Maak je met ongerust, ik ben niet boos over de nederlaag; zooiets is wel eens goed, dan wen je je langzamerhand aan het ontberen.” ’ 1 ö

„Wien zult u moeten ontberen?”

„Tomi natuurlijk. Maar maak je niet ongerust, hij is al meermalen kwaad weggeloopen. Hij komt wel weer terug. Als hii

wZT ,aS knjP’ k°T terug om te laten

halen. Wees maar met bang, ik verlies Tomi niet ”

„Bent u met boos op me?”

met' ^oe,n ïe hier binnenkwam heb ik je gehaat nu.ovf‘Je klfnt genist zijn, ik zal jullie nietfdoen.

W |etkklg kon worden, wil ik jullie geluk niet bederven. Laat Zoltan maar terugkomen en breng de financieele kwestie m orde ... ter wille van Tomi.”

Antoma stond op, Magda deed hetzelfde. Toen boog Antonia