is toegevoegd aan uw favorieten.

Zelf aan de camera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

,,Een ander naar zijn beste krachten te helpen, is de hoogste taak.”

SOPHOCLES.

Het grote succes van mijn jongensboeken (de serie .Jongens en Natuurkunde”, „Jongens en Scheikunde” enz. enz. en de serie „Zelf aan de Microscoop”, „Zelf aan de Sterrekijker”) deed mij besluiten nu ook „Zelf aan de Camera” samen te stellen.

Immers, vele jongens en meisjes beperken het gebruik van hun camera alléén tot het opnemen van personen en zij denken, dat dierenfoto’s, interieurs, bloemenfoto’s enz. voor hun eenvoudig toestel toch niet geschikt zijn!

Ik wil nu laten zien, dat met een goede box, aangevuld met Uw verstand en het gebruik van goede films en goed licht, ook uitstekend werk mogelijk is en ik heb opzettelijk ook foto’s gemaakt met een box om dit boekje te illustreren.

Het boekje is in de eerste plaats bestemd voor jongens en meisjes, maar ook de pasbeginnende oudere amateur kan er plezier van hebben.

Van de gebruikers van „Jongens en Natuurkunde” mocht ik vele enthousiaste brieven ontvangen, als zij met de daarin beschreven zelf te maken sterrekijker de manen van Jupiter, de ring van Saturnus enz. ontdekten en ik stel het zeer op prijs ook de resultaten van de gebruikers(sters) van dit boekje te zien.

Als ge dit boek goed bestudeerd hebt, kunt ge ook grotere handboeken begrijpen, want denk nu niet, dat ge een volleerd fotograaf zijt, als ge dit boekje hebt gebruikt. Vader Cats zei al:

„Wie maar één boecxken heeft gelesen,

Dat plach een wijsneus mensch te wesen.”

Lochem, Zomer 1938.

J. C. ALDERS.