is toegevoegd aan uw favorieten.

Holberg en Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat hij in mensen veranderen. (Zo is bij hem het prototype van den Hollander een os).

Ook satirisch is zijn belangrijke Latijnse Utopie „Nicolai Klimii Iter subterraneum”* 1741 (proza), waarin wij enige kiemen vinden voor zijn laatste komediën (b.v. voor „Sganarels Rejse til det filosofiske Land”.). Hierin hekelt hij niet alleen zijn vaderland, maar ook allerlei toestanden uit andere landen (zo vinden we er o.a. een korte satire over de Hollanders). Holberg heeft hier Swift (Gulliver) als voorbeeld, en meent zelfs, dat hij hem verbetert; hij beschrijft Niels Klims avonturen zonder Swifts bitterheid, met een gezonde humor en in kalme toon. Ook door Montesquieu is hij beïnvloed, hij heeft diens werk goed gekend; op latere leeftijd geeft hij „Remarques sur 1’esprit des lois”.*)

In zijn drie Latijnse „Epistolae ad virum perillustrem”* 1728, 1737 en 17431 2) schildert Holberg zijn eigen leven; een vervolg hierop geeft hij in Epistel 447 (uit zijn Deense „Epistler; „Verzameling van Brieven” V, 1). De stof is boeiend behandeld, er zijn vele anekdoten ingelast, en in de derde brief ook enige meer zelfstandige gedeelten,3) die in latere drukken weggelaten zijn en die hij omgewerkt in zijn „Moralske Tanker gebruikt heeft, behalve „Judicium de gentibus quibusdam Europaeis”*, dat een karakteristiek van enkele Europese volkeren, ook het Hollandse, inhoudt.4) Hij zegt echter in deze auto-biografie over sommige perioden van zijn leven, o.a. zijn

1) Zie Epistel 514, 516, 517, 518, 519, 520, 5266, en Epistel III, waarin hij spreekt over „Lettres Persanes”. („Verzameling van Brieven”, V, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 84 en II, 30.)

2) De beide eerste zijn in het Deens vertaald door Th. G. Krogh in 1741, de drie tezamen in 1745, misschien door Holberg zelf.

3) Deze gedeelten zijn:

Judicium de gentibus quibusdam Europaeis.

Specimen quoddam Systematis moralis. De Pietate.

Decorum.

Felicitas et Infelicitas.

Concordia et Discordia.

De pravo hominum gusto ad ***.

Solus sapiens beatus.

Solos stultos esse beatos.

4) Die van het Nederlandse volk is later afzonderlijk in het Deens vertaald door Vil JAM Olsvig in „Samtiden”, Kria, 1901, blz. 80—89.