is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat zie ik in de microscoop?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een z,g. vochtige kamer. Na een dag of wat ontwikkelt zich op het brood een witte draad (mycelium). Nemen we wat van deze draad op een voorwerpglas, dan zien we bij 100 x steeltjes met bruinachtige kopjes: de sporendragers van de gewone schimmel Mucor mucedo.

Paddestoelen lenen zich voortreffelijk voor het vormen van sporenfiguren. Leg een inktzwam op een stuk wit papier en na enige uren ziet men de sporenfiguur in inktzwarte lijnen getekend. Wil men zulk een figuur bewaren, dan legt men de paddestoel op een voorwerpglaasje en bedekt de figuur met een groot dekglas of laat dun vloeibare Canada-balsem op de sporen vloeien. We halen het voorwerpglas even door de spiritusvlam om eventueel water te verdampen vóór we met Canada-balsem beginnen.

Ook de varens leveren ons sporen in het najaar.

SLOTWOORD.

, ,Und es ist das Ewig Einige,

Das sich vielfach offenbart”.

GOETHE 1).

Een microscoop en wat dode vliegen, spinnen, bijen, vlooien en luizen, is dat niet wat armoedig?

Neen, want hier openbaart zich de Geest van de Mens. Uit die nietige insectj es schiepen de grote denkers en onderzoekers een beeld van de Natuur, die ook in het kleine groot is.

Hoe ver staat de denkende en vorsende Mens verheven boven de domme massa, die hysterisch krijst en brult als 22 jongens een voetbal nalopen, die gedegenereerde massa, die geen hoger idealen kent dan het kijken naar haar vergode sporthelden!

In de rustige sfeer van de studeerkamer verheugt de Geest zich over het wonderwerk der Natuur. Hier kan de Geest van de Mens zich uitleven en Pascals woorden tot de hare maken:

,,A1 onze waardigheid ligt in het denken”.

1) Over de Natuur sprekende.