is toegevoegd aan uw favorieten.

Het keizerlijke Weenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van dit alles was aan de oppervlakte voorloopig nog weinig merkbaar. Het leven in Weenen, in de Hofburg en Schoenbrunn geleek een rimpelloos vlak. En toch school daar, in de keizerlijke familie zelf, een gevaarlijk, een vijandig element. In de Hofburg groeide de zoon van Napoleon en Marie-Louise op tot Oostenrijkschen prins schijnbaar althans.

Reichstadt

Wie kende den waren aard van den stillen, teruggetrokken knaap, die door Metternich „den grootsten comediant van Europa” werd genoemd? In het reactionnair Europa bleef hij het symbool der nieuwe gedachte. Zoolang hij leefde zou de oude monarchie niet zeker zijn van haar toekomst. Het waren geen keizerrijken, geen legers, geen schatten, geen overwonnen volken, die Napoleon zijn zoon had nagelaten. Het was slechts een naam en een herinnering

Zwijgend bewoog hij zich in het oude keizerlijk paleis tusschen zijn Oostenrijksche verwanten. ‘) Hij haatte de Hofburg, complex van bouwwerken, ordeloos door den loop der eeuwen uitgegroeid en waar de winter kouder scheen dan overal elders in weerwil van de dubbele vensters en de dikbuikige wit-porseleinen kachels, die in de hoeken der appartementen snorden. Hij hield niet van die eindelooze file van salons, galerijen en antichambres, waar het licht als vertroebeld door de groene ruiten viel en die alleen bij avond schenen op te leven, wanneer de kaarsen bij honderdtallen hun schijnsel reflecteerden in spiegels en parketvloeren.

Onder zijn Oostenrijksche familieleden was er maar één, die iets vermoedde van den strijd, dien Napoleons

‘) Het volgende is ontleend aan Octave Aubry: le Roi de Rome.