is toegevoegd aan uw favorieten.

Het keizerlijke Weenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trachtend met haar fijnen zin den mensch te peilen, die tegenover haar staat. Zoodra ze contact heeft gewonnen, zonder dat ze haar woorden behoeft te vergroven, openbaart zich haar zachte intelligentie.

Ze handelt snel en verzoekt Frans-Joseph dringend Andrassy als afgezant te willen ontvangen. Het is veel gevraagd. Zal de Keizer er toe kunnen besluiten zijn aartsvijand de hand te reiken? Met spanning wordt het antwoord in Boedapest verwacht. Het luidt toestemmend. Alleen Elisabeth had deze overwinning kunnen behalen. Maar nu begint de eigenlijke kamp. Aan den eenen kant het streven der Hongaren tot het verkrijgen van een autonomen, liberalen regeeringsvorm, aan den anderen kant het taai verzet der regeering in haar pogingen tot behoud van het wankelend absolutisme.

Gelijk het wantrouwen van Andrassy, zoo moet Elisabeth ook het wantrouwen van Frans-Joseph overwinnen. Andrassy’s overredingskracht kan het alleen niet doen. Tweemaal worden de onderhandelingen afgebroken, tweemaal weet Elisabeth het contact te herstellen. Eindelijk valt de beslissing. Den 18den Februari wordt een zelfstandig Hongaarsch ministerie benoemd met Andrassy als minister-president en vier maanden later, den achtsten Juni 1867, worden Frans-Joseph en Elisabeth in Boedapest gekroond. Om hen bruist een orkaan van stemmen en boven alles uit klinkt het „Eljen Erzsébet!” Leve Elisabeth! De „Ausgleich” met Hongarije heeft een regeeringsverandering in Weenen ten gevolge. Van nu af regeert Frans-Joseph ook in Oostenrijk als constitutioneel vorst. De Keizer heeft het vertrouwen van zijn onderdanen herwonnen. Na zeven duistere jaren begint het in de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie eindelijk weer te klaren.

Het is Frans-Joseph niet gegeven de veranderingen in Elisabeths wezen te begrijpen. Ze verlangt het ook niet.