is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grote gewicht daarvan, vraagt dringend hun gebed en bepaalt dat zij voortaan iedere dag het „Veni Creator” zullen bidden, om de zegen van God daarover af te smeken. Met grote vreugde beloven ze aan dit verlangen te zullen voldoen.

Tegelijk echter bidden en smeken zij tot God om die éne genade, waarnaar zij verlangen met heel hun hart, dat Hij mét hen zal komen wonen onder één dak, dat Hij Zijn intrek moge nemen in hun nederige kapel.

Op Zondag 17 Augustus 1890 wordt dat gebed verhoord. In de morgen van die dag draagt Pater Superior Janssen zelf de H. Mis op in de kapel van de zusters en deze naderen in jubelende dankbaarheid, voor 't eerst in hun eigen klooster, ter H. Tafel. Dan wordt de Godslamp ontstoken en de vurig verlangde Goddelijke Gast treedt binnen in de woning, die met zoveel liefde voor Hem is bereid.

Na de H. Mis wordt het Allerheiligste voor heel de dag ter aanbidding uitgesteld. Twee aan twee houden de zusters aanbidding en zij worden niet moede, Hem te loven en te danken voor Zijn goedheid.

Wil de goede God, de liefde, de ijver en de vurigheid van de jonge zusters belonen? In ieder geval voert Hij hen steeds meer nieuwe gezellinnen toe, zodat het aantal spoedig stijgt tot tien. En allen tezamen wedijveren ze in het beoefenen der deugd, allen hebben ze slechts één verlangen: spoedig aan het Altaar des Heren, in naam der H. Kerk, uit de handen van hun geestelijken vader, het gewijde kleed te mogen ontvangen. Toch zal dat verlangen in dit klooster nog niet in vervulling gaan. Een grote verrassing wacht hen.

Vlak tegenover hen wonen de Duitse Zusters Augustinessen in hun tamelijk ruim klooster „Notre Dame”. Wegens de cultuurkamp zijn ze naar Steyl gekomen, maar zijn van plan terug te keren naar hun vroegere woning te Essen. Voor zij heengaan bieden zij het klooster te Steyl, Superior Janssen te koop aan. Deze gaat op het voorstel in en koopt „Notre Dame” voor zijn toekomstige missiezusters.

Plechtig en tegelijk vriendelijk klinkt op 28 December tegen de avond het klokje van „Notre Dame” over de omringende huizen. Dat betekent een welkomstgroet voor de zusters uit het Capu-

5