is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook bij haar familie neemt Zuster Jozefa iedere gelegenheid waar om de verering van den H. Geest te bevorderen. Ze hoopt door haar woorden steeds meer belangstelling, ja liefde te wekken en zo het hare er toe bij te dragen dat ook buiten het klooster de Heilige Geest meer zal worden gekend en bemind.

En als zij voelt dat haar laatste uur gaat naderen, bedenkt Ze, hoe ze de zusters ook na haar dood nog zal kunnen helpen in het vervullen van hun plicht: de verering van den H. Geest.

Dan laat ze de eenvoudige beeltenis, die op haar kamertje hangt, van de muur nemen en terwijl de zusters verbaasd toezien, horen ze hoe Zuster Jozefa, als hun geestelijke moeder, niet van haar kinderen kan weggaan zonder hun het dierbaarste wat zij heeft als bij testament te vermaken. Zij neemt de beeltenis van den Heiligen Geest in haar hand en reikt ze de zusters over met de woorden: „Moge deze eenvoudige beeltenis, U, mijn zusters, herinneren aan al datgene wat ik U zo vaak heb gezegd over de verering van den H. Geest.”

Dan sterft zij gerust, in de hoop, dat God die daad van haar zal zegenen en in haar geestelijke dochters zal bewaren en nog versterken de liefde tot den H. Geest, Wiens Dienaressen zij willen zijn.

MISSIEZUSTER

De drievoudige taak van ieder christen is, volgens Pater Janssen, God boven alles te beminnen, de evennaaste lief te hebben als zich zelf en door daadwerkelijk betonen van die liefde tot God en tot de evenmens zichzelf te heiligen.

Bij het samenstellen van de klooster-regel voor zijn zusters houdt de stichter deze drievoudige taak steeds voor ogen en nadat hij heeft beschreven op welke wijze zij de H. Drievuldigheid en den H. Geest bijzonder zullen vereren, heet het: „Over onze tweede plicht op aarde: De liefde tot de evennaaste”. Dan gaat het hart van den apostolischen priester open. Hij denkt aan de heilige, de bovennatuurlijke liefde voor de zielen. „Zie,” zegt hij tot de zusters, „hoe Jezus de zielen liefheeft, hoe Hij als de goede Herder de zielen zoekt. De zielen