is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid maar ook zonder overdrijving gehandeld moge worden. Daarvoor zou ik God en mijn geestelijke zonen en dochters dankbaar zijn.”

Van groot belang voor de groei van de Congregatie is, dat dé rechte kracht staat op de rechte plaats. Van deze waarheid is Pater Superior diep doordrongen. Daarom zijn bezorgdheid dat alle zusters worden opgeleid en zoveel mogelijk werkzaam zijn volgens neiging en aanleg. Vandaar ook zijn zorg, bij de keuze van diegenen die een ambt moeten waarnemen of een werkzaamheid leiden, vandaar zijn wikken en wegen bij de uitzending van de zusters in de missies, zijn waakzaam vooruitzien en vooruitzorgen, dat hij ook aan moeder Maria en Moeder Jozefa leert. „Het is”, schrijft hij aan Moeder Jozefa, „goed dat u nu en dan eens aan de toekomst denkt. Wie zal bijvoorbeeld Uw opvolgster zijn in het ambt van Overste als de tijd komt dat de Heer Zijn trouwe dienares ter beloning roept? Het is te hopen dat die tijd nog verre is. Maar nu en dan hoorde ik reeds de vrees uiten dat een strenge winter U wel eens van ons weg kon nemen. Voor zulk een ambt moet op tijd worden gezorgd en vooral dient men er op te letten, dat men de geschikte kracht niet voor iets anders weg geeft.” Dan wijst hij er haar op eens te overleggen wie de opvolgsters zouden kunnen zijn van de Oversten in de missies en eens na te denken over andere gewichtige aangelegenheden van de Congregatie. „Ziet U”, besluit hij, „dat zijn een hele rij vragen, die U voor U zelf eens moet trachten te beantwoorden. Op zoiets moet men tijdig bedacht zijn om alles goed te kunnen voorbereiden.”

Op 'n keer dat Moeder Jozefa hem 'n lijst stuurt met de namen der zusters die zij denkt geschikt te zijn voor bepaalde missies, ziet hij dat er bij haar nog iets aan het juiste inzicht ontbreekt. Dadelijk laat hij 't haar weten: „U schrijft uw brief van 4 Juli, vóór u die van mij, van 3 Juli, hebt ontvangen. Nu u die gelezen hebt, zult u de zaak wel anders beoordelen. U hebt er stellig uit begrepen, dat een keuze van zusters zeer goed, ja grondig moet worden bestudeerd. Daarmee kan men niet zo vlug klaar zijn. Men moet er veel voor bidden en vaak bij zich zelf overleggen hoe het 't beste zal zijn. Zo doe ik het en zo moet u het ook doen, of wel die zusters, die U met dat werk belast.