is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de stilte van de retraite voor de inkleding verzamelt ze kracht voor het uur van afscheid. Dat slaat op 8 December 's morgens. Iedere zuster drukt ze zwijgend de hand. Dan snelt ze nog eens naar haar dierbare zieken. Ze moet zich haasten. In de gang hebben de feestvierende zusters zich reeds opgesteld. Nauwelijks staat Moeder Maria op haar plaats of blijde stemmen Zetten in: „Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi in domum Domini ibimus. — Ik verheug me over hetgeen me gezegd werd: Maar 't huis des Heren zullen we gaan!”

Moeder Maria schrijdt mee in de rijen. Een kalme trek ligt op haar bleek gelaat. Al doet het offer haar hart bijna breken, ze brengt het. De intenties waarvoor het wezen zal, heeft ze gemaakt. Als het haar beurt is, knielt ze onder de plechtigheid op de treden van het altaar. Ze strekt haar hand uit om van Pater Superior het rosé kleed te ontvangen. Ze hoort zijn stem: „De Heer ontdoe U van de oude mens en beklede U met de nieuwe mens, die naar God is geschapen in gerechtigheid en ware heiligheid.” Dan staat ze op en gaat met de anderen heen om van kleding te verwisselen.

Als de zusters na enige tijd hun moeder weer binnen zien komen in het rosé kleed der Slotzusters, komt 't hun pas voor goed tot bewustzijn, dat ze haar werkelijk verloren hebben. Met ogen, beneveld door tranen, zien ze haar gestalte na, die zich weer naar het altaar begeeft. Daar reikt Pater Superior haar nog het witte scapulier en de novicensluier. Opeens zwijgt op het oxaal het harmonium. De stem van Pater Superior klinkt door de kapel: Onze goddelijke Zaligmaker zegt in het boek der geheime openbaring: „Diegenen die overwonnen hebben in de strijd des levens zullen een nieuwe naam ontvangen. Ook U, zusters, hebt vandaag een grote overwinning op U zelf behaald. Daarom geef ik, als plaatsvervanger van God, U een nieuwe naam. 'n Zware strijd staat U nog te wachten. Blijft met Gods hulp overwinnen en voltooi Uw zegepraal. Amen”.

„Zuster Maria, voortaan zult U heten: Zuster Maria Virgo.”

„Deo gratias”, antwoordt de vroegere Overste. Ze staat op van de altaartreden en knielt neer in het priesterkoor.

„Veni Creator Spiritus!” Het is de smeekzang die na de plechtigheid door de gewelven ruist. Vurig bidt Zuster Maria Virgo