is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vóór de uitleening en tijdens de circulatie. — 3. Speciale verzorging van het naslagboek; van het boek in de open boekerij; van het kinderboek; van het muziekboek.

91. —Het binden en innaaien van boeken voor O.L.B. (1935).

1. Technische zaken: materiaal, duurzaamheid, stijl; aanwijzingen

voor den binder, modellen, rugtitels; reparaties. — 2. Organisatorische zaken; eigen binderij of uitbesteden; eigen band of uitgeversband; uniformiteit of afwisseling (b.v. bij open boekerij); binden vóór of na catalogiseering; enz.

92. — V/elke functies vervult de signatuur in het O.L.B.-bedrijf? (1932; 1934).

*1. Wat is de signatuur? Signeering bij magazijn- en bij systematische plaatsing. — 2. Men ga de verschillende onderdeelen van het bibliotheekbedrijf na. Waar speelt de signatuur een rol ? Waar worden de signaturen dus terwille van orde en gemak aangebracht ?

93. — Welke administratieve gevolgen heeft de hersigneering van een boek? (1937).

1. Wanneer komt het geven van een andere signatuur voor, resp. bij magazijn- en bij systematische plaatsing 1 — 2. Waar zijn signaturen aangebracht ? .— 3. Hoe verschaft men zich zekerheid, dat de nieuwe signatuur de oude overal vervangt? — 4. Hoe ondervangt men het ongerief, dat de gedrukte catalogi de oude signaturen blijven vermelden? (verwijs-boekkaarten).

94. — Vergelijk de voor- en nadeelen van magazijn- en van systematische plaatsing voor O.L.B.? (1932).

1. Bij open boekerij is er geen keus. Waarom? — 2. Bij gesloten boekerij valt na te gaan; ruimte-uitwinning bij magazijnplaatsing; gaat bij systematische plaatsing ruimte verloren?; geeft deze ook ruimte-winst?; afwijkende formaten; signatuurgeving bij beide systemen; hersigneering bij verplaatsing en verhuizing; invloed op de snelheid van uitleening; voordeelen van het bijeenvinden van verwante boeken; afhankelijkheid van het catalogusapparaat; enz.

95. — Waarom stemt de systematische plaatsing der boeken in de kasten van het boekenmagazijn nooit precies overeen met de