is toegevoegd aan uw favorieten.

Examenopstellen assistentscursussen 1923-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. P. Stroband. Techniek voor jon$

2 Dr. L. Hertzberger. De openbare leeszaal in Friesland. 1922.

fr. p. p. ƒ 0.43

3. Fanny Simons. Regels voor de titelbeschrijving en schema

van een systematische indeeling van muziekwerken; 2e gewijzigde druk. 1935 . . . • >' • • * £r. p. p. ƒ 0.43

4. Saskia Lobo. Het kinderboek 1920-1924; keur uit vijf

jaren. 1924. , . ... • • • • • • fr. p. p. ƒ 0.23

5. Prof. Dr. N. van Wijk. De transskriptie van russiese

eigennamen. 1925. . fr. p. p. ƒ 0.23

6. Verzekering van ouderdomspensioen aan Leeszaalambte-

naren. Pensioenreglement met Toelichting en Contract; 2e bijgewerkte druk. 1934 • • • • fr. p. p. ƒ 0.23

7. Naamtafels. Nederlandsche bewerking van C. A. Cutter,

Three-figure alfabetic-order Table; herdrukt met toelichting en gebruiksaanwijzing door Dr. H. E. Greve; 2e dr. 1932.

fr. p. p. ƒ 0.23

8. Dr. H. E. Greve. Het stamboek der bibliotheek; 2e druk.

1934. . fr. p. p. ƒ 0.43

9. Dr. D. Bartling. Verslag der enquête betreffende de uit

sociale paedagogische motieven aanbevelenswaardige doubletten van romans in Openbare Leeszalen en Bibliotheken. 1927. i . . . fr. p. p. ƒ 0.33

10. E. A. N. P. Franchimont, Bibliotheekschrift; 2e druk 1932.

fr. p. p. ƒ 0.43

II. C. van Pruissen. Het bindwerk voor de Openbare Leeszaal

en Bibliotheek; 2e dr. 1936 fr. p. p. ƒ 0.43

12. Regels voor de alfabetische rangschikking der titelbe¬

schrijvingen; 2e dr. 1932. . . . . . • • fr. p. p. ƒ 0.23

13. F. K. van Iterson. Nederlandsche periodieke overheids¬

publicaties. 1930. . . . . . . • • • fr.p.p. ƒ0.43

14. Dr. H. E. Greve. Het schema van de systematische indeeling van

den katalogus der O.L.B. te ’s-Gravenhage; 2e verm. dr. 1937.

fr. p. p. ƒ 0.43

15. Ermi Cyfer. De titelbeschrijving van tijdschriften. 1936.

fr. p. p. ƒ 0.43

16. Maria Daniëls. Het materiaal van den catalogus. 1936.

fr.p.p. ƒ 0.43

17. Dr. H. E. Greve. Examenopstellen assistentscursussen 1923-

1937 fr.p.p. ƒ 0.43

IN DEZE SERIE ZIJN V