is toegevoegd aan uw favorieten.

Ik, Claudius

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Noodlot heeft de dobbelstenen te veel in mijn nadeel verzwaard. De keizer heeft de absolute macht, de zaak is duidelijk tegen mij en hij bezit duizendmaal meer welsprekendheid dan ik ooit zou kunnen hopen te bereiken, zelfs als ik aan de veroordeling ontsnapte en mij oefende tot ik een honderdjarige was.” Hij werd ter dood veroordeeld, maar den volgenden dag begenadigd.

Nu we het toch hebben over verzwaarde dobbelstenen

als er rijke mensen uit de provincie naar de stad kwamen, werden zij altijd ten paleize genodigd om er te dineren en daarna een vriendschappelijk partijtje te dobbelen. Zij waren altijd verstomd en ontmoedigd door het geluk van den keizer : hij wierp iederen keer Venus en plunderde hem volledig uit. Ja, Caligula speelde altijd met verzwaarde dobbelstenen, ook in overdrachtelijken zin. Zo ontzette hij nu de consuls uit hun ambt en legde hun een zware boete op, omdat zij het gebruikelijke feest hadden gevierd ter ere van Augustus’ overwinning op Antonius bij Actium. Hij zei, dat dat een belediging was voor zijn voorvader Antonius. (Tussen twee haakjes : hij benoemde Afer in een van de vacante consulsplaatsen.) Hij had ons een paar dagen voor het feest bij het eten verteld, dat hij de consuls zou straffen, wat zij ook deden : want als zij het feest niet vierden, zouden zij zijn voorvader Augustus beledigen. Bij die gelegenheid maakte Ganymedes een noodlottige vergissing. Hij riep : „Dat is knap van u, mijn waarde ! Gij vangt hen op iedere manier. Maar de arme dwazen zullen, als zij nog een beetje begrip hebben, het feest fieren, en omdat Agrippa bij Actium het belangrijkste werk deed, en ook hij uw voorvader was, zullen zij tenminste aan twee van uw drie voorvaderen eer bewijzen.”

Caligula zei : „Ganymedes, wij zijn niet langer vrienden”.

„O, zei Ganymedes, „zeg dat niet, mijn beste ! Ik heb u toch niet beledigd wel ?”

„Verlaat de tafel,” beval Caligula.

Ik begreep onmiddellijk, wat de fout van Ganymedes was. Het was een dubbele fout. Ganymedes, een neef van Caligula van moederszijde, stamde af van Augustus en Agrippa, maar niet van Antonius. Al zijn voorouders hadden tot Augustus’ partij behoord. Dit had aanleiding voor hem moeten zijn om het onderwerp te vermijden. En Caligula hield er niet van herinnerd te worden aan zijn

28