is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IET ENDOCRINE STELSEL

ca. 6 micron (i micron = o.ooi mm) groot. Zij bevatten een kleurstof, het haemoglobine, dat de eigenschap heeft met zuurstof een verbinding aan te gaan, die oxyhaemoglobine (Hb02) wordt genoemd. Deze verbinding wordt gevormd in de haarvaten der longblaasjes. De benoodigde zuurstof levert de lucht, die ingeademd wordt en die door de luchtpijp en de longtakken ten slotte in de longblaasjes terecht komt. De met oxyhaemoglobine bezwangerde roode bloedlichaampjes komen van de long eerst in de linker voorkamer, daarna in de linker kamer van het hart, waaruit ze in het bloedvatensysteem gepompt worden tot in de allerfijnste vertakkingen der haarvaatjes of capilairen. Van hieruit wordt de zuurstof aan de cellen of celcomplexen, het weefsel, afgegeven. Dit wordt het reductieproces van het oxyhaemoglobine genoemd. De roode kleurstof, die ontdaan van haar zuurstof, overblijft,draagt den naam van gereduceerd haemoglobine. De cellen geven de verbruikte zuurstof in den vorm van koolzuur (C02) aan het bloed af. Het verbruikte bloed, dat niet slechts koolzuur, doch ook verschillende afbraakproducten der cellen bevat en een blauw-roode kleur aanneemt, gaat van de haarvaten in de aders en komt zoo in de rechter voorkamer en rechter kamer van het hart, van waaruit het wederom in de long wordt gepompt. Daar wordt het afgewerkte koolzuur afgegeven, en neemt het haemoglobine der roode bloedlichaampjes weer versche zuurstof op. Dit heele apparaat dient slechts om de vele kleine cellen waaruit het lichaam is opgebouwd te kunnen doen ademen.

De voeding van de cel bestaat daarin, dat zij actief uit het bloed die stoffen opneemt, die noodig zijn voor haar voortbestaan. In het bloed bevinden zich talrijke verbindingen van metalen, metalloiden, vetten, eiwitten, hun derivaten enz. Samen met de hormonen zijn er al 180 verschillende organische en anorganische verbindingen bekend (Abderhalden). De verschillende combinaties dezer stoffen zijn zeer groot. Het aantal kan worden uitgedrukt door een getal, dat uit 180 cijfers bestaat. Een spiercel b.v. neemt heel andere stoffen uit het bloed op, dan een zenuw- of een beendercel. De voeding van de cel is daarom een buitengewoon gecompliceerd proces, waarvan men zich nauwelijks een voorstelling kan maken. De hormonen zijn de regulateurs resp. de activatoren van de voeding en de gasstofwisseling der cellen. Waarschijnlijk heeft zelfs elke hormoonsoort en iedere hormoonachtige stof een andere taak bij deze beide vitale celfuncties te vervullen.

Een tweede groep van voor het leven noodzakelijke stoffen vormen de vitaminen. Men kan ze ook de exogene activatoren der celfunctie noemen, omdat ze met de voeding in het lichaam gebracht worden, terwijl de hormonen de endogene activatoren zijn, d.w.z. in het lichaam zelf gevormd worden. Het meest bekend zijn de vitaminen A, Bj, B2, C, D en E. Ook indien één of meerdere vitaminen in het voedsel ontbreken, dan ontstaan er ziekten, die men tot de groep der avitaminosen