is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EENVOUDIGE, SNELLE EN ABSOLUTE BEPALING

ken, gele lichaam, chorion en decidua, zijn dus vitale veranderingen, die door het bevruchtingsproces plaats vinden.

3. Zij is de snelste zwangerschapsdiagnose, die mogelijk is. Op het oogenblik, waarop men met deze methode al kan zeggen, dat er een zwangerschap bestaat, zijn er zelfs nog geen aanwijzingen om de AschheimZoNDEKscAe of FriedmannscAê reactie te doen verrichten, aangezien nog voor de menstruatie wegblijft de diagnose met het cycloscoop kan worden gesteld.

Een verdere interessante zwangerschap is voorgesteld op cyclogram 27. Aangezien hier de getallen slechts over dag werden opgenomen, ontgingen ons de hoogste en wellicht ook de laagste punten, die op cyclogram 26, 28 en 29 zichtbaar zijn. Patiënte werd op den i2en cyclusdag bevrucht. Op den ipen cyclusdag kon met zekerheid de zwangerschapsdiagnose worden gesteld. Het ongeluk wilde, dat op den 27en dag, dus 5 dagen vóór de menstruatie verwacht werd, patiënte viel en begon te bloeden. Het cyclogram vertoont het verloop van de zwangerschap en den daarop volgenden abortus. In de coagula (gestold bloed) konden jonge chorionvlokken en decidua worden aangetoond, waardoor er geen twijfel meer mogelijk was aan het bestaan van een zwangerschap.

Vaak hoort men van vrouwen, dat de menstruatie vroegtijdig verschijnt, sterker is en langer aanhoudt dan gewoonlijk. Zulke vroegtijdige regelbloedingen worden vaak veroorzaakt door een onderbroken jonge zwangerschap, die als zoodanig niet werd herkend. — In tegenstelling tot haar gewone menstruaties, die altijd 4—5 dagen duurden, hielden de bloedingen nu 8 dagen aan en waren in de eerste dagen sterker dan gewoonlijk. Terwijl ze altijd een cyclus van 31 dagen had, trad de pseudomenstruatie 5 dagen voor den tijd op.

Figuur 28 vertoont een bevruchting van het tweede ei bij een 30-jarige vrouw. De curve stijgt op den 3.en dag zeer sterk. Het is mogelijk, dat ook bij de gevallen 26/27 de curve op den 3en dag zoo sterk gestegen is, doch dat het spectroscopische onderzoek toevallig niet bij de hoogste en laagste punten plaats vond. Bij alle bevruchtingen zien wij, dat de curven op den derden dag veranderingen vertoonen, waardoor er geen twijfel bestaat, dat een verbinding tusschen ei en moederlijk organisme is tot stand gekomen.

Cyclogram 29 is buitengewoon interessant. Het is afkomstig van een 26-jarige vrouw met een cyclus van 28 dagen. Ze was ongeveer een jaar getrouwd en dacht, dat ze steriel was. De baarmoedermond werd verwijd en daar ze ook naar voren verplaatst was, werd buikligging na de copulatie aanbevolen. Daarna werd patiënte, wier curve regelmatig werd opgenomen, gedurende de eerste ovulatie bevrucht. Het tweede ei kwam niet tot ontwikkeling, zooals het cyclogram aangeeft. De menstruatie bleef op den verwachten tijd weg. Twaalf dagen daarna aborteerde patiënte. Daar de bloeding sterk was, werd gecuretteerd en konden microscopisch decidua en chorionvlokken worden aangetoond.