is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSTRUATIE EN MENSTRUATIESTOORNISSEN

De curve stijgt naar den preovulairen hoogstand als voorbereiding tot de eerste ovulatie in den nieuwen cyclus. Bij de eerste ovulatie verscheen een ovulatiebloeding. Wederom ziet men op dien dag een sterken, steden val.

Bij het genezen van secundaire amenorrhoe en vooral ook bij 'primaire amenorrhoe wijst het cyclogram ons nu den weg en geeft vooral aan in welk stadium van den cyclus de patiënte zich bevindt. Vroeger stond men hieromtrent voor een raadsel; men wist ook niet, of een dergelijke patiënte ovuleerde of niet. Het is niet alleen van wetenschappelijke beteekenis, de cyclusphasen van de patiënte, lijdende aan amenorrhoe, te kennen, maar het heeft ook een practisch-therapeutische waarde, omdat het van groot belang is, in welke phase van den cyclus wij therapeutisch ingrijpen.

Zonder het cyclogram zou men geen aanknoopingspunt hebben. Het cyclogram zal daarom in de toekomst voor de juiste bepaling en behandeling van allerlei menstruatiestoornissen niet meer gemist kunnen worden, evenmin als het endocrine electrodiagram, waardoor het ons mogelijk is, het endocrine systeem te analyseeren. Wij zien bij deze patiënten met amenorrhoe evenals bij iedere andere vrouw een eersten preovulairen hoogstand, den eersten ovulatieval, den tweeden preovulairen hoogstand, den tweeden ovulatieval en bij jonge nulliparae, waar een derde ei vrijkomt, een derden preovulairen hoogstand, een derde ovulatie en ten slotte den premenstrueelen hoogstand met aansluitendenden rudimentairen menstruatieval (vgl. fig. 33/34 met fig. 23/25).

We hebben reeds beschreven, dat het verschil tusschen een cyclus van 26/28 dagen en een van 30/31 dagen en meer daarin ligt, dat de beide gele lichamen niet tegelijkertijd afsterven. Bij den cyclus van 30/31 dagen zien wij op den 28sten dag een lagen stand van de curve, zonder dat een bloeding volgt, omdat het andere corpus luteum, dat nog luteohormoon vormt, het endometrium voldoende hormoon toevoert. Dan stijgt de curve, evenals bij het type van 28 dagen naar den preovulairen hoogstand. De folliculine-vorming begint. Daardoor wordt de luteohormoonvorming van het nog functioneerende gele lichaam onderdrukt. Ze houdt ten slotte op, en de getransformeerde bovenste laag van de baarmoeder sterft af. In dit stadium helpt het niet meer, dat ze van den rijpenden follikel kleine hoeveelheden folliculine krijgt.

Nakagawa publiceerde, dat van 2080 uitgezóchte gezonde vrouwen 97 % regelmatig menstrueerden. 448 daarvan, dat is 22% %> menstrueerden alle 28 dagen, 807 ongeveer 39 % alle 30/31 dagen, 229 = 11 % alle 32 dagen en de overige met kortere of langere tusschenruimten.

Sedert de exacte methode der cyclogramopname bestaat, behoeven er bij de bepaling van den duur en het type van den cyclus geen fouten meer voor te komen.