is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSTRUATIE EN MENSTRUATIESTOORNISSEN

kan krijgen, of dat ze steriel is. Daarbij komt, dat zij door de te geringe folliculine productie ook vaak frigide zijn. Het is een buitengewoon delicate kwestie den toekomstigen man dit alles mede te deelen, en het is moeilijk het juiste oogenblik daarvoor te vinden. Eigenlijk zou het al vóór de verloving moeten gebeuren. Meestal wordt deze fatale mededeeling echter van dag tot dag verschoven, en ten slotte meenen de ouders, dat in het huwelijk alles wel terecht komt, zoodat de noodzakelijke bespreking in het geheel niet plaats vindt. Dit kan tot huwelijksconflicten leiden. In bepaalde landen bestaan zelfs wetten, volgens welke een dergelijk huwelijk ongeldig verklaard kan worden. Het is daarom voor deze patiënten werkelijk een zegen,

Fig. 40. Cyclogram van de patiënte met primaire amenorrhoe (Zie diagram ■ 39 en 39a).

* Menstruatie. Schematische curve, zooals ze

i Ovulatie (2 maal). zou zijn verloopen, zonder Pro-

— Normale cycluscurve. gestine-injectie. Ditcyclo-gram

•***. Curve veranderd door 6x5 werd tysschen de derde en

K.E. luteohormoon (Proges- vierde menstruatie opgenomen,

tine). Het verloop van den cyclus

is nu volkomen normaal.

dat ze nu met de organo-korte-golven therapie kunnen worden genezen.

Door deze therapie wordt niet alleen het menstruatieprocesja.wn. den gang gebracht, maar ook de ovulatievallen worden — zooals wij met het cyclogram kunnen aantoonen — even regelmatig en normaal als bij iedere andere vrouw. Dit is ook logisch, want door de tot stand gebrachte ontwikkeling van het gonadotrope centrum en de daardoor verhoogde productie van het hypophysaire gonadotrope hormoon rijpen en barsten de follikels in de ovariën nu beter, en de folliculine productie neemt toe.

Terwijl de primaire amenorrhoe als een aangeboren afwijking beschouwd moet worden, is de secundaire amenorrhoe meestal een verkregen ziekte. Het verschil tusschen beide bestaat hierin, dat bij de secundaire amenorrhoe het geslachtsapparaat meestal volkomen of bijna volkomen ontwikkeld is. Door een endocrine of andere ziekte, vaak