is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel eens uit het oog verloren, en vaak alleen gelet op de kwaliteit in verband met de hardheid van de steen, welke daarmede vermetseld moet worden en de verwerkbaarheid, door een groot gehalte aan zand, zeer bemoeilijkt. Daarnaast dient er op gelet de specie, door toevoeging van te veel water niet te verzuipen, doch ook niet door te weinig water, onvermetselbaar te maken.

De kalkkuip behoort niet met een kop geladen te worden, wat het regelmatig verwerken van de inhoud zeer bevordert.

Nimmer wordt meer keren gebukt dan hoog nodig is, waarom haast gelijk met een troffel specie een steen gegrepen wordt. Ook tracht men tijdens het grijpen van een steen reeds de keus voor de volgende te bepalen.

Daarbij denk ik aan het lezen van muziek of anderszins.

Onbewust ziet men vooruit welke greep dient gemaakt en bij het aanraken der toetsen of wellicht daar nog vóór i£ dit al geschied. Een dergelijke methode bevordert in sterke mate de routine. Daarover lezen wij in het verslag van het lile Nationaal Veiligheidscongres 1927 in een rede van Prof. Schoemaker : „De kwestie komt er op neer arbeid te sparen door onnutte bewegingen achterwege te laten. Hoe doet men dit? Hoe bepaalt men de kortste en zuinigste weg? ik heb dit genoemd de stereochrono-cylcle-graph. Aan de elleboog en de schouder van den arbeider werd een electrisch licht bevestigd; een fotografische plaat werd belicht en daarop zag men strepen veroorzaakt door het bewegende licht. Zo zag men precies de baan, die de arm of de hand had gevolgd. Daaruit kan men evenwel niet zien in welke tijd dit gebeurde. Daarom was de tweede stap om de electrische stroom tijdelijk of met bepaalde tussenpozen te interrumperen, zodat men vlekken kreeg. Dat gebeurde om de halve seconde of fractie van een seconde. Men zag de baan dan niet als een streep maar als een serie stippels. Zo kon men elk deel van de baan volgen en nagaan hoeveel tijd daarover was gegaan. Men zag zodoende, dat een of andere beweging met zeer veel romslomp gebeurde, terwijl de rechte lijn gevolgd had kunnen worden. Ook heen en weer gaan is hinderlijk en daarvan is gemakkelijk een vloeiende beweging te maken. Het remmen van de arm eist spierkracht en wanneer men dit enige duizenden malen moet doen, kost het energie. Wanneer dus niet geremd moet worden is dit een besparing. Het is nodig dit alles systematisch te onderzoeken”, aldus Prof. Schoemaker.

Tevens zorgt men er voor de steiger zoveel mogelijk puinvrij te houden, doch vóór het naar beneden storten van het puin wordt luid roepend gewaarschuwd, waarop men zich overtuigt of er niemand onder de steiger loopt.

Nimmer make men grapjes door „onderuit” te roepen terwijl het niet nodig is, ten einde hen, die onder de steiger lopen schrik aan te jagen. Dit veroorzaakt wantrouwen, wat in gevallen, dat er werkelijk puin naar beneden zal gestort worden, ongelukkige