is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het eind van al deze hoeken-beschouwingen lijkt het mij niet onverdienstelijk even op het volgende te wijzen.

Bij een gebouw, waarbij ik op het oog heb de gevels, welke het gebouw begrenzen, fig. 72, moet het aantal haakse en (of) scherpe hoeken „even" zijn. Is dit niet het geval, dus is het aantal dezer hoeken „oneven", dan zal men voor het geval komen te staan, dat één der hoeken kop tegen kop of strek tegen strek

dient te worden gezet ; het aantal stompe hoeken speelt hierbij

Mocht er sprake zijn van een of meer vuil gemetselde muren, dan spreekt het voor zich zelf, dat dan bij aanwezigheid van een oneven aantal hoeken, fig. 73, het euvel naar de vuil gemetselde zijde wordt verwerkt.

Overigens behoeft men er zich niet bezorgd over te maken,