is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijkheid practisch is uitgesloten, dat de kanalen door voor- % werpen, welke daarin terecht zouden kunnen komen, verstopt raken; de schoorsteenkanalen niet alleen, maar ook de wasemkanalen te „kogelen".

Het kogelen geschiedt door middel van een ronde ijzeren bal van ± 10 cm doorsnede, waarin een gat of een oog, voor de bevestiging van een touw, is aangebracht. Dit touw moet de lengte hebben van ten minste de hoogte van het gebouw. Door van boven door de schoorsteen, aan het touw de kogel te laten zakken, kan worden gecontroleerd of het kanaal eventueel verstopt is, daar dan de kogel zeker op de verstopping zal blijven steken.

Het touw wordt flink strak gehouden en ter hoogte van de bovenkant van het kanaal een knoop in het touw gelegd. De^ afstand tussen knoop en kogel is dan de hoogte van de verstopping in het kanaal, gemeten uit de bovenkant van het kanaal.

De metselaar breekt dan een stuk ter hoogte van de verstopping uit. Betreft het een schoorsteen of luchtkoker aan een huis met een aantal verdiepingen, dan is het vaak moeilijk te bepalen op wélke plaats men precies moet zijn. Het beste is dan, dat de man op het dak even de kogel op en neer trekt, waarbij de metselaar, door nauwkeurig te luisteren en zijn hand tegen de plaats te houden, waar hij de verstopping veronderstelt, wel kan vaststellen op welke plaats de verstopping zit.

Het uitbreken geschiedt met de nodige voorzichtigheid en zeker bij luchtkanalen welke soms van een klampsteen zijn gemetseld.

Nadat de verstopping is verwijderd, wordt het gat weer dicht’ gemetseld en aan de buitenkant vertind, (daar dit aan de binnenkant niet meer mogelijk is). Men is bij het metselen zuinig, met specie, daar met het oog op de trek zo min mogelijk „baarden" aan de wand mogen komen.

Schoorstenen voor huizen met meer dan één verdieping.

De schoorstenen, welke we thans gaan bespreken, zijn voor de metselaars in de grote steden niet vreemd, al zal het zeker nog wel de moeite waard zijn alles nauwkeurig te volgen.

Ik bedoel het bouwen van schoorstenen voor huizen, welke meer dan één verdieping tellen.

Zoals reeds vermeld, mag nimmer een kanaal meer dan één stookgelegenheid bieden, waaruit volgt dat een huis met drie verdiepingen (voor Amsterdam vrij normaal) vier rookkanalen moet bevatten.

Men spreekt ook nog van dubbele schoorstenen, waarmee bedoeld worden schoorstenen, welke tegen elkaar aangebouwd, gelegenheid bieden voor twee stookplaatsen per verdieping.

Mogelijk is het zelfs vier schoorstenen voor twee woningen aaneen te bouwen, waarbij dan voor elke verdieping een stookplaats, voor de voor- en de achterkamer, bedoeld is.

Veel komen dergelijke schoorstenen niet meer voor, omdat