is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

palen wordt week gemaakt en de paal onder druk wordt ingedreven.

Een heiblok door handkracht op en neer bewogen is vrijwel in onbruik geraakt, hoogstens ziet men zulks nog wel gebeuren bij het maken van een schoeiing, damwand of bij een aanlegsteigertje. Zo gauw het werk even van betekenis is, verschijnt de heimachine.

Het heien is een bezigheid, welke ik altijd graag mocht bewonderen. Er zullen er onder mijn lezers zijn — de zandgrondbewoners zal ik hen maar noemen, welke heel wat hebben moeten missen, omdat zij de imposante indruk, welke zo'n heiploeg — en al wat er om heen is — maakt, nooit hebben kunnen ondergaan.

De laatste tijd gaat het romantische er wel enigszins af, omdat de. stoommachine meer en meer door de electro-motor wordt verdrongen.

Ook het vervoer van palen, heistellingen en heimachine was en is soms nog een lust om te zien.

De heikar, zoals deze te Amsterdam wordt genoemd, wordt op het werk aangevoerd op een zeer laag gebouwde wagen, getrokken door drie ruige slepersknollen.

Een niet minder ruige sleper zit boven op een — voor zo'n lage wagen — hoge bok. Wanneer zo'n span aankomt in een meestal nog nieuwe wijk met pas aangelegde straten, dan is het een geschreeuw van je welste.

Onder het draven van de paarden springen reeds enkele heiers, die de machine vergezelden, van de wagen en alles is in rep en roer om te voorkomen, dat de wagen niet in het nog slappe wegdek zal blijven steken.

De heistelling, opgehangen aan een mallejan — een zeer primitieve, doch handige tweewielige wagen — volgt dan meestal, evenals het heiblok, aan een zelfde soort wagen opgehangen.

De materialen benodigd bij het opstellen van de heistelling, liggen meestal bij de machine.

Het zou ons te ver voeren van het onderwerp „metselen" om te vertellen op welke wijze de heistelling wordt gezet, de palen worden ingeheid, welke mogelijkheden zich daarbij kunnen voordoen, op welke wijze en waarom de palen worden afgezaagd, wat onder „stuit” wordt verstaan en onder „kalenderen”, enz. ; mogelijk dat ik daar later nog eens de gelegenheid voor krijg. Laten wij ons op het ogenblik maar bepalen bij het afzagen van de palen, terwijl deze reeds ingeheid zijn.

Vooruit dient nog even opgemerkt, dat wij spreken van een enkele rij en een dubbele rij palen,resp. op een rijtje achter elkaar en twee aan twee ingeheid. In bijzondere gevallen worden ze in een groep ingeheid, soms wel 12, 16 of 20 bij elkaar, al naar het nodig is in verband met het gewicht van wat boven op de palen komt te rusten.

Al deze palen worden door den funderingwerker haaks en onder gelijke hoogte afgezaagd en wel zo, dat er sprake is van