is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoals reeds vermeld gaan de platen over elkaar. In fig. 209 ziet men dat de plaat, over één rij palen gelegd, zich ter zelf der hoogte bevindt als de kespen van de evenwijdig daaraan liggende dubbele rij palen. Dit wordt gedaan, omdat dan gemakkelijk de hoge fundering over beide platen kan lopen.

Begrijpelijk is bet, dat dan de kespen ook op de zelfde hoogte als de platen van de lage fundering worden gelegd.

Het verschil in dikte zal met het oog op het af zagen van de palen worden gevonden.

De kespen zijn b.v. 20 X 20 cm en de vloerplaten 8 X 22 cm.

Moeten dus de bovenkanten van de kespen van de hoge fundering gelijk liggen met de bovenkanten van de vloerplaten der lage fundering, dan worden de palen afgezaagd met een verschil van 8 cm hoogte.

De kollommen worden net zo behandeld als de rest, alleen zal de schuifrib veelal worden doorgetrokken bij wijze van koppeling.

De verbinding tussen palen en kespen komt tot stand door aan de palen pennen te zagen en in de kespen gaten te hakken, welke pennen dan in de gaten worden vastgezet door eiken wiggen. Of eenvoudiger, door de kespen met een soort grote gesmede spijkers op de palen vast te slaan. Deze spijkers heten hakkelbouten, omdat ze aan het gunstige gedeelte voorzien zijn van ingehakte „hakkels".

Waarvoor die hakkels in die bouten worden gemaakt is nog altijd een raadsel geweest, daar er geen enkele reden voor te vinden is.

De metselaar heeft met dit alles wel niet direct te maken, maar het lijkt mij toch wel prettig ook nog zo'n heel klein beetje van andere vakken te weten.

Doordat de platen over elkaar liggen, hebben we ook- nog een verschil in hoogte te verwerken, daar de lagenmaat van ons metselwerk niet overeenkomt met de dikte van de vloerplaat.

Volgens de hiervoren gegeven maat is deze 8 cm, terwijl de lagenmaat 6*4 cm bedraagt.

Er wordt wel eens aanbevolen het verschil in hoogte te vinden door de platen uit te kepen, waardoor het verschil precies een laag wordt ; in de practijk echter ben ik een dergelijke werkwijze nooit tegen gekomen.

Over het algemeen worden de eerste lagen van de hoge fundering wat dunner en de lagenmaat van de lage fundering wat dikker gewerkt. Begrijpelijk is het, dat het verschil van 17 mm vrij spoedig is vereffend.

Ook kan het verschil gevonden worden door op de hoge fundering een rollaag te metselen.

Over het beginnen op een houten fundering zijn de geleerden het ook niet met elkander eens.